Tailor Made Reports

Välkommen till Castellums verktyg Tailor Made Reports där du har möjlighet att välja det innehåll i Castellums årsredovisning som du är mest intresserad av. Du väljer genom att klicka på plustecknet för det innehåll som du vill veta mer om. Gå sedan vidare till nästa steg för nedladdning. Trevlig läsning!

Filtrera/urval Förhandsgranska Nedladdning

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

pdf (26,1 MB)
+

Castellumaktien

Castellumaktien

pdf (1,0 MB)
+

Castellumaktien från notering till sista handelsdagen 2018

xlsx (0,3 MB)
+

Tioårsöversikt 2009-2018 för Castellumaktien

pdf (39 kB)
+

Castellums största aktieägare 2018-12-31

pdf (0,3 MB)
+

Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning med redovisningsprinciper och noter

pdf (0,3 MB)
+

Kvartalsöversikt 2017-2018

pdf, xlsx (73 kB)
+

Flerårsöversikt 2009-2018

xlsx (16 kB)
+

Finansiella nyckeltal

pdf (48 kB)
+

Totalresultat för koncernen 2018

pdf, xlsx (57 kB)
+

Balansräkning för koncernen

pdf, xlsx (51 kB)
+

Förändring av eget kapital

pdf, xlsx (46 kB)
+

Kassaflödesanalys

pdf, xlsx (53 kB)
+

Skatt

pdf (63 kB)
+

Redovisningsprinciper och noter

pdf (0,2 MB)
+

Summering av Castellums 2018

Castellums strategi 2018

pdf (0,1 MB)
+

Castellum 2018 - året som gått

pdf (0,3 MB)
+

Fokus 2018

pdf (3,4 MB)
+

Henrik Saxborns vd-ord

pdf (0,1 MB)
+

Charlotte Strömbergs ordförandeord

pdf (86 kB)
+

Så har Castellum skapat värde 2018

pdf (92 kB)
+

Castellums resultat och verksamhet

Castellums resultat 2018

pdf (0,1 MB)
+

Nettouthyrning 2009-2018

xlsx (12 kB)
+

Castellums marknader 2018

pdf (1,2 MB)
+

Castellums projektportfölj 2018

pdf (0,8 MB)
+

Planerade, pågående och färdigställda projekt 2018

pdf, pdf, pdf (0,7 MB)
+

Transaktion 2018

pdf, pdf (0,3 MB)
+

Hållbarhet

Hållbarhet 2018

pdf (1,7 MB)
+

Castellums hållbarhetsagenda - Den hållbara staden

pdf (1,0 MB)
+

Hållbarhetsutmärkelser 2018

pdf (0,1 MB)
+

Hållbart fastighetsbestånd

pdf (0,1 MB)
+

Flerårsöversikt 2014-2018 energi, koldioxidutsläpp och vatten

xlsx (12 kB)
+

GRI-index

pdf (50 kB)
+

Fördjupad hållbarhetsinformation

pdf (0,2 MB)
+

Castellums värdeskapande

Så har Castellum skapat värde 2018

pdf (92 kB)
+

Digitalisering

pdf (0,3 MB)
+

Finansiering

pdf (0,2 MB)
+

Kunder

pdf (0,5 MB)
+

Organisation och medarbetare

pdf (0,3 MB)
+

Hållbarhet

pdf (1,7 MB)
+

Bolagsstyrning

pdf (0,8 MB)
+

Castellums omvärld

Megatrender och branschtrender 2018

pdf (0,1 MB)
+

Marknadskommentarer - makrospaning

pdf (0,2 MB)
+

Hyresmarknad kontor och logistik 2018

pdf, pdf (0,2 MB)
+

Risk och riskhantering 2018

pdf (0,1 MB)
+