Årsredovisning 2018

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Castellums fastighetsbestånd utgörs i huvudsak av lokaler för kontor och lager/logistik. Varje dag går 250 000 människor till jobbet i våra lokaler. Vi verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.
Därtill är Castellum en av Sveriges största fastighetsutvecklare med ett tydligt fokus på hållbarhet och innovation samt att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

 

 

Fokus 2018

I år vill vi lyfta fram tre tydliga teman: hur vi skapat aktieägarvärde, hur vi drivit på innovation och digitalisering i vår branch samt hur vi fortsatt att leverera hållbarhetsarbete i världsklass. Klicka på länkarna under respektive ämne för att läsa mer.

Så här har vi skapat aktieägarvärde under 2018

Castellum har under 2018 ökat

 • Förvaltningsresultatet med 17%
 • Substansvärdet med 15%
 • Utdelningen med 15%
 • Totalavkastningen under året (kursförändring + utdelning) uppgick till 22,3%
Så här har vi drivit digitalisering och innovation i vår bransch
 • Co-working på Castellum – så tänker vi
 • Next20, fastighetsbranschens första utvecklingslabb
 • Beambox, Castellums första tjänst till privatpersoner
Så här har vi fortsatt att leverera på hållbarhet i världsklass
 • Castellums agenda – den hållbara staden
 • Castellum har tagit emot en mängd hållbarhetsutmärkelser under året
 • Möt Elias, en av Castellums lärlingar
Resultat 2018
Tillväxt i förvaltningsresultatet (kr/aktie)
0
Föreslagen utdelning per aktie (kr)
0
Långsiktigt substansvärde (kr/aktie)
0
Antal kunder
0
Vd-ord

På Spåret! Vart är vi på väg...?

"Vad gäller 2018 måste vi vara nöjda – vi känner att Castellum är på rätt spår – och aktieägarvärde har skapats. Ett rekordstarkt kvartal avslutade året."

Henrik Saxborn, vd

Strategi
Castellumandan
 • Personliga
 • Passionerade
 • Proaktiva
 • Pålitliga
Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Vision

En värd bortom det förväntade. 
Castellum går ett steg till, tänker nyare, är unika och driver på.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.
Castellum bidrar, skapar framgångsrika arbetsplatser och erbjuder nya sätt att arbeta.

Affärsmodell


Investering och utveckling av kommersiella lokaler som förvaltas i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum har fokus på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Övergripande mål

 • 10% årlig tillväxt av förvaltningsresultatet i kr/aktie
 • Utfall: 17% tillväxt i förvaltningsresultat kr/aktie
Så skapar Castellum kundnytta

De flesta av Castellums cirka 400 medarbetare möter dagligen våra kunder och vårt decentraliserade arbetssätt innebär att vi kan arbeta kundnära på riktigt. Vår storlek gör att vi har ett brett erbjudande oavsett om det är en internationell e-handelsaktör som vill etablera sig på strategiska logistiklägen eller om det är den mindre arkitektbyrån som söker lokaler för kreativ höjd. Helt enkelt - vi skapar framgångsrika arbetsplatser som bidrar till att våra kunder når sina affärsmål.

Logistiken går som på räls, CapTech
Castellum skapar värde för våra kunder
Projektportfölj

Under 2018 uppgick investeringar för ny-, till- och ombyggnation till 5 292 Mkr.

Backa 20:5
GÖTEBORG
Nybyggnation bilhandel
Balltorp 1:124
MÖLNDAL
Nybyggnation logistik
E.ON
MALMÖ
Nybyggnation kontor
Generatorn 1
MÖLNDAL
Nybyggnation kontor/lager
Hisingen logistikpark, etapp 1
GÖTEBORG
Nybyggnation logistik
Hisingen logistikpark, etapp 2
GÖTEBORG
Nybyggnation logistik
Masthugget 26:1
GÖTEBORG
Nybyggnation kontor
Nya Domstolsverket
MALMÖ
Nybyggnation kontor
Olaus Petri 3:244
ÖREBRO
Nybyggnation kontor
Rosersberg 11:130
SIGTUNA
Nybyggnation logistik
Sabbatsberg 24
STOCKHOLM
Nybyggnation kontor
Smygmaskan 1
MALMÖ
Nybyggnation kontor
Spejaren 4
HUDDINGE
Nybyggnation lager/logistik
Spiran 12
NORRKÖPING
Ombyggnation kontor
Söderhällby 2:1
UPPSALA
Ombyggnation logistik
Söderstaden
STOCKHOLM
Nybyggnation kontor
Tibble 1:647
BRUNNA
Nybyggnation lager/logistik
Varpen 11
HUDDINGE
Nybyggnation bilhandel
Örnäs 1:17
UPPLANDS-BRO
Nybyggnation lager/ logistik
Nordens mest hållbara fastighetsbolag

Hållbarhetsarbetet på Castellum är integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning som utveckling av fastighetsportföljen som kundrelationer, medarbetare och finansiering. Vi är övertygade om att våra investeringar i hållbarhet kommer att skapa högre lönsamhet och därmed aktieägarvärde för våra aktieägare.

Aktien

CASTELLUMAKTIENS UTVECKLING SEDAN 2014

CASTELLUMS UTDELNING SEDAN 1997

God avkastning till låg risk 
Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt skall ge en konkurrenskraftig avkastning i förhållande till risk samt ha hög likviditet. Risknivån skall vara lägre än genomsnittet i branschen. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget skall ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning till aktieägare, kapital- och kreditmarknaden samt till media, som underlättar en extern bedömning och värdering av företaget. 

Castellum har ett mål om 10% årlig tillväxt i förvaltningsresultatet. Under 2018 ökade detta med 17% och över de senaste 10 åren uppgår den årliga ökningen till 8%.

 

Tydlig utdelningspolitik
Minst 50% av förvaltningsresultatet skall delas ut till aktieägarna, efter att hänsyn tagits till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och övrig ställning. Det innebär att utdelningen över tid kommer att öka ungefär i takt med förvaltningsresultatet. För 2018 föreslår styrelsen en höjd utdelning för 21 året i rad med 15% till 6,10 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen med vardera 3,05 kr.

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning är grunden för en förtroendefull relation till aktieägare och andra viktiga intressenter i bolagets omvärld. Bolagsstyrningen är en viktig komponent i att Castellum sköts hållbart och ansvarsfullt – allt i enlighet med gällande lagar, andra regler och god sed samt skräddarsytt utifrån Castellums verksamhet.

Charlotte Strömberg, styrelseordförande

Mer om Castellums bolagsstyrning

 • Övergripande struktur för bolagsstyrning
 • Bolagsstämma
 • Valberedning
 • Revisor
 • Styrelse och utskott
 • Koncernledning
 • Compliance och intern kontroll

 

 

Ekonomisk redovisning

Ta del av Castellums ekonomiska redovisning och resultat samt hållbarhetsredovisning för 2018